Presentation

Jag är född i Wien och utbildad litograf.


I min ungdom deltog jag i ett flertal kurser på olika konstskolor.


Jag har tecknat och målat hela mitt liv.


Efterhand som de digitala grafikprogrammen utvecklats har jag inspirerats av

att kombinera den analoga och digitala tekniken.


Metoden har gett mig möjligheter till nytt kreativt skapande.


Idag ägnar jag mig åt att utveckla min konst och att finna nya vägar.


I mina tavlor utgå jag från målningar eller fotografier och omvandla dom i datorn till digitala verk.


Vissa av mina digitala verk är unikat, dessa printas bara en gång.

Vid försäljning signerar jag dessa tavlor och bifogar ett certifikat som garanterar att konstverket endast finns i ett enda exemplar (Unikat).


Vid försäljning av "Unikat" föredrar jag en personlig kontakt med mina kunder helst via möten där ni kan se den tavla som ni är intresserad av.


Tavlorna på min hemsida visar en blandning av olika motiv och stilar.


Kontakta mig gärna, min mailadress är "minkonst@johsid.com"

I was born in Vienna (Austria) but live in Sweden.


Drawing and painting have been a lifelong interest of mine and I used to go to a lot of art classes in different art schools.


As digital drawing programs were developed and introduced to the market, I began to be inspired by the new opportunities that could be achieved by combining the analouge technique with the digital. This opened new doors for a more creative art form.


Today, I spend most of my time looking for new, creative and imaginative ways of expression.


The basis of my work is made up by previous paintings I have made or photos I have taken, which I then transform to digital work of arts using paint programs in my computer.


Some of these paintings are unique and will therefore only be printed out once. At a sell I will be signing the painting  and enclose a certificate, guaranteeing that the painting in question does only exist in a singular copy.


At this website, you will be able to see a mix of pictures and styles.


Do not hesitate to contact me at "minkonst@johsid.com" if you have any questions or want to give me feedback. I would be happy to answer all of your questions.

Ich bin in Wien geboren und wohne in Schweden.

 

In meiner Jugend besuchte ich mehrere Kurse an verschiedenen Kunsthochschulen.

Ich habe in meinem ganzen Leben gezeichnet und gemalt.

 

Die digitalen Grafikprogramme haben mich inspiriert die analogen und digitalen Techniken zu kombinieren.

Diese Methode gab mir Gelegenheit für neue Kreativität.


Nun widme ich mich meine Kunst zu entwickeln und neue Wege zu finden.


Meine Bilder schaffe ich von analogen Werken oder Fotografien und verwandle sie im Computer zu digitalen Kunstwerken.


Einige meiner digitalen Werke sind Unikate, diese werden nur einmal gedruckt.


Bei Verkauf sind diese Werke signiert und ein Zertifikat garantiert, das dieses Kunstwerk nur in einem einzigen Exemplar (Unikat) vorhanden ist und ich ziehe es vor den Käufer persönlich zu treffen.


Die Bilder auf meiner Website zeigen eine Mischung aus verschiedenen Themen und Stilen.


Bitte kontakten Sie mich, meine E-Mail-Adresse ist "minkonst@johsid.com"


Copyright © All Rights Reserved

Copyright @ All Rights Reserved